Fred Triep's website


Ik ben al vrijwilliger bij de Hortus Botanicus vanaf 1986. Toen de Vereniging voor Vrienden van de Hortus in 1986 werd opgericht, kwam ik in de redactie van het tijdschrift, dat vier keer per jaar verscheen. Eerst was dat de "Plantage Hortus", later de "Hortuskrant". Ik schreef voor elk nummer een artikeol over een bepaalde plant uit de collectie, meestal passend bij het thema van dat nummer. De rubriek heette "De plant van Fred". Ook in het Hortusmagazine, dat elk jaar rond december verschijnt, schrijf ik regelmatig een verhaal over een plant uit de collectie..

Na mijn pensionering in April 2012 besloot ik ook vrijwilliger in de tuin te worden. Vanaf maart 2013 werk ik bij de Hortus als vrijwilliger bij de kweek van de tropische vlinders, die in de Educatieve kas rondvliegen. Ik doe dat met zes anderen vrijwilligers onder leiding van tuinman Jos van der Hoek, die ooit deze vlinderkweek startte. In de volgende onderdelen van deze subsite kunt u meer lezen over deze kweek.


Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020  F. Triep Multimedia