Fred Triep's websiteVerspreiding: Van Madagaskar via Indonesie tot in Australie

Voorkomen in de Hortus: We hebben deze vlinder in de zomer en daarna regelmatig, voortkomend uit gekochte poppen. Het is nog niet gelukt om hem voort te kweken.

Vliegduur vlinder: 6 weken


Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020  F. Triep Multimedia