Fred Triep's website


Een Tiny Forest is een klein bosje van ongeveer 200 a 250 m2, ongeveer de grootte van een tennisveld. Een tiny forst kan in tien jaar tijd een mooi bosje worden door de speciale planttechniek volgens de Miyawaki methode. Deze methode is door de Japanse hovenier ontwikkeld. Bij deze methode worden lokale bomen gebruikt, die in de omgeving voorkomen. Door veel kleine bomen in een klein gebied te planten (600 in 200 m2, of te wel 3 bomen per m2) worden de bomen gedwongen snel omhoog te groeien.

Het Tiny Forest concept is ontwikkeld door IVN en al enige keren uitgewerkt in Nederland, onder andere in Zaandam. Het kan samen met buurtgenoten en basisscholen ontwikkeld worden. De aanleg kan ook een educatief doel dienen, omdat de leerlingen de bomen planten onder begeleiding van het projectteam. In de opeenvolgende jaren kan het bos een studieobject zijn voor het vak biologie, waarbij de planten, bomen, insecten en vogels bestudeerd kunnen wordne en waarbij de ontwikkeling van zo'n bos gevolgd kan worden.


  Afbeelding: voorbeeld van een tiny forest, afkomstig uit een publicatie op Linkedin van Frank Landman

Ik zou graag een tiny forest met buurtgenoten en basisscholen willen aanleggen in Nieuw Sloten en De Aker. Er loopt een aanvraag voor zo'n tiny forest bij de renovatie van het Kasterleepark. 

Mocht het daar niet lukken, dan hoop ik in de zomer van 2024 een dergelijk project in te dienen voor een van de plekken hieronder. Mogelijke plekken hiervoor heb ik in de onderstaande kaartjes aangegeven.

Nieuw Sloten


De AkerLink1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020  F. Triep Multimedia