Fred Triep's website


Ik voel mij betrokken bij het milieu en de energietransitie die nodig is om de wereld leefbaar te houden. Als deelnemer aan de werkgroep WENS heb ik in de winter van 2021/2022 samen met Alina Sijthoff buurtgenoten in mijn wijk Nieuw Sloten geinterviewd over hun stappen in de energioetransitie, Het gezipte bestand met de resultaten en onze conckusies kan je downloaden via de onderstaande link


De huishoudens, die geinterviewd zijn

Interviews over energietransitie in Nieuw Sloten


Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2020  F. Triep Multimedia