Fred Triep's websiteVerspreiding: Van India tot in China, Rusland, Japan en Indonersie

Voorkomen in de Hortus Botanicus:  We hebben deze vlinder de laatste 5 jaar 1 keer gehad. Een nachtvlinder, dus je ziet hem niet vaak.


Link1 | Link2 | Link3

Copyright ¬© 2020  F. Triep Multimedia